فارغ التحصیلان فوریت های پزشکی ورودی 88 قزوین
هر كه نفسی را از مرگ نجات دهد مانند آن است كه همه ی مردم را حیات بخشیده است (قرآن كریم)
نظر سنجی
میزان رضایت شما از سیستم اورژانس 115 چقدر است ؟


ارزیابی بیمار :

به عنوان یك نكته عملی ،‌ توجه داشته باشید كه مراقبتهای اورژانس پیش بیمارستانی مجموعه ای از تصمیم ها در مورد درمان و انتقال بیمار می باشد .

عامل راهنمای شما در اخذ تصمیم در صحنه اورژانس یافته های حاصل از ارزیابی بیمار توسط شما می باشد .برای اخذ تصمیم مفید جهت ارائه مراقبتهای اورژانس بهتر به بیمار شما باید با جمع آوری اطلاعات لازم ،‌ارزیابی بیمار را به ترتیب زیر شروع كنید .

 

- صحنه حادثه را ارزیابی كنید .

- یك ارزیابی اولیه انجام دهید .

- اگر لازم است ستون مهره های بیمار را بی حركت سازید .

- شرایط تهدید كننده حیات راتشخیص داده و درمان كنید .

- یك تاریخچه كامل گرفته و معاینه فیزیكی هدفدار انجام دهید .

- در بیمار با شرایط آشكار تهدید كننده حیات ،‌ زمینه انتقال را فراهم كنید .

- در بیمارانی كه شرایط تهدید كننده حیات ندارند ،‌ در صحنه حادثه یك معاینه فیزیكی جزء‌ به جزء انجام دهید .

- علایم حیاتی را مجدداً‌ ارزیابی كنید .

- حین انتقال بیمار نیز ، به ارزیابی خود را ادامه دهید .

ارزیابی بیمار :

ارزیابی صحنه حادثه

ارزیابی اولیه


 

بیماران طبی بیماران ترومایی


گرفتن شرح حال و

انجام معاینه فیزیكی هدفدار گرفتن شرح حال و

انجام معاینه فیزیكی هدفدار


انجام معانیه فیزیكی جزء‌ به جزء

 

ارزیابی حین انتقال بیمار

ارزیابی صحنه حادثه :

ارزیابی صحنه حادثه ، به محض ورود به صحنه ، ضروری می باشد . ارزیابی صحنه حادثه یك ارزیابی سریع از صحنه و اطراف آن می باشد كه قبل از ورود به صحنه و شروع اقدامات حمایتی از بیمار ، اطلاعات بیشتری در مورد امنیت صحنه ،‌مكانیسم آسیب و نوع بیماری در اختیار شما و همكارتان قرار می دهد .

جدول 1-8 ارزیابی صحنه حادثه

اقدامات محافظت از خود

امنیت صحنه

تعیین مكانیسم آسیب یا نوع بیماری

تعیین تعداد بیماران

درخواست كمك بیشتر

توجه به بی حركت كردن مهره های گردنی

محافظت از خود :

در شروع اعزام به هر صحنه اورژانس ، شما باید از تجهیزات محافظت از خود استفاده كنید تا خطر تماس شما با بیماریهای واگیر كاهش یابد .

بهترین روش برای كاهش خطر تماس ، رعایت كردن احتیاطات مربوط به محافظت از خود می باشد بعنوان اساس محافظت از خود ، تصور كنید كه تمام مایعات بدن خطر احتمالی انتقال عفونت را دارا می باشند .

قبل از اینكه از آمبولانس پیاده شوید ،‌شما و همكارتان بایدتجهیزات محافظتی مناسب راپوشیده باشید . استفاده از دستكش همیشه ضروری می باشد . همچنین اگر مقادیر فراوانی خون یا سایر مایعات بدن در اطراف بیمار وجود دارد محافظت از چشم ‌، پوشیدن ماسك و گان نیز ضروری می باشد . (شکل 1-8 )

هنگامی كه خطر پاشیدن خون یا سایر مایعات بدن ، روی سر و صورت شما وجود دارد محافظت از چشم با عینك ‌نیاز می باشد . همچنین اگر نیاز باشد باید ماسك و گان نیز بپوشید و استفاده از این وسایل را قبل از ورود به صحنه حادثه بر خود واجب بدانید .

اگر صحنه پوشیده از مواد سمی یا آتش است یا وارد صحنه نشوید یا لباس مخصوص آن موقعیت را بپوشید .

امنیت صحنه :

بر اساس چگونگی ارزیابی امنیت صحنه حادثه ، سلامت تكنسین پایه فوریتهای پزشكی تضمین می شود . اگر آسیبی به شما برسد ،‌ نمی توانید به بیمارتان كمك كنید .

حفاظت شخصی :

قبل از اینكه از آمبولانس پیاده شوید خطرهای احتمالی زیر را جستجو كنید : (شکل 2-8)

- روی دادن ترافیك

- سطوح ناپایدار مثل تكه های یخ ،‌ شن یا سنگ ریزه های شل ،‌سطوح دارای شیب

- نشت كردن گازوئیل یا سوخت دیزلی

- وجود اطرافیان خشمگین یا احساس وجود خشونت در صحنه

- دود یا آتش

- مواد سمی یا مضر احتمالی

- سایر خطرات موجود در صحنه حادثه یا امداد

- صحنه های جنایت

ارزیابی بیمار :

ارزیابی صحنه حادثه


اقدامات حفاظت از خود

امنیت صحنه

تعیین مكانیسم آسیب یا نوع بیماری

تعیین تعداد بیماران

درخواست كمك اضافی

توجه به بی حركت كردن مهره های گردنی

ارزیابی اولیه

بیماران طبی

بیماران ترومایی


گرفتن شرح حال و

انجام معاینه فیزیكی هدفدار گرفتن شرح حال و

انجام معاینه فیزیكی هدفدار


 

انجام معانیه فیزیكی

جزء‌ به جزء

 

ارزیابی حین انتقال بیمار

آمبولانس را در مكانی كه به نظر شما و همكارتان امن می باشد پارك كنید . در عین حال باید آمبولانس جایی باشد كه امكان دسترسی سریع به بیمار و تجهیزات وجود داشته باشد . (شکل 3-8)

در خیلی از موارد ،‌نیروهای پلیس قبل از شما در صحنه ، حاضر شده اند . در این صورت ، باید قبل از ورود به صحنه با آنها مشورت كنید .

اگر صحنه جنایی می باشد مطمئن شوید كه قوانین محلی اجرا شده است .

همچنین مطمئن باشید كه اگر بیمار مشكوك به قتل است نیروهای پلیس با شما همكاری خواهند كرد . اگر وارد صحنه ای شده اید كه برای شما و همكارتان امن نمی باشد به بیمار كمك نكنید .

توجه بعدی شما باید به حفظ امنیت سایر بیماران و اطرافیان باشد . این موضوع وظیفه ساده ای نیست . اطرافیانی كه تلاش برای كمك به شما دارند یا در اقدامات شما دخالت می كنند ،‌می توانند باعث ایجاد مشكل شوند .

از خودتان محافظت كنید و اطرافیان را یا به یك منطقه امن هدایت كنید یا انجام وظیفه خاصی را به آنها بسپارید .

مطمئن ساختن صحنه حادثه نامطمئن :

گاهی شما و همكارتان قادر نخواهید بود به یك صحنه حادثه امن وارد شوید . زیرا یا نیاز به آزاد سازی و در آوردن بیماران وجود دارد یا احتمال وجود مواد سمی و مضر در صحنه می باشد یا تعداد بیماران زیاد است و شما به تنهایی نمیتوانید از عهده آنها بر آئید .

در چنین شرایطی به نظر می رسد فراهم كردن اقدامات حمایتی برای فرد بیمار یا مجروح بسیار مشكل باشد . با این وجود محافظت از خود و همكارتان مهم تر می باشد .

اگر شما نیاز به كمك بیشتری برای كار در صحنه حادثه دارید برای درخواست كمك تردید نكنید ، تا حد امكان ، نوع كمكی را كه نیاز دارید مشخص كنید .

به یاد داشته باشید كه درخواست كمك اضافی مثل تیم نجات،‌ نیروی پلیس یا سایر واحدهای اورژانس ، برای حاضر شدن در صحنه ، زمان می خواهد .

تعیین مكانیسم آسیب یا نوع بیماری :

یكی از خطرات عمده در ارزیابی پیش بیمارستانی اشتباه در تقسیم بندی بیماران بعنوان بیمار ترومایی و طبی می باشد . به یاد داشته باشید كه اساس یك ارزیابی خوب از بیمار ، یكسان است به جز موارد خاص كه چگونگی ارزیابی در بیمار ترومایی و طبی متفاوت میباشد .

ارزیابی دقیق صحنه شامل مكانیسم احتمالی تروما یا نوع بیماری ، همراه با كسب سایر اطلاعات ،‌ شما را در یك مسیر خاص ، هدایت خواهد كرد .

اعضای خانواده ، نیروی های پلیس یا اطرافیان می توانندعلت تماس با 115 را برای شما توضیح دهند .

پس از تكمیل ارزیابی ،‌‌ شما شروع به نتیجه گیری خواهید كرد كه آیا مشكل اصلی بیمار شما تروما است یا مشكل طبی . شما باید به اطلاعات بدست آمده از اعضای خانواده یا اطرافیان اطمینان كنید .

تعداد بیماران را در صحنه حادثه مشخص كنید . اگر تعداد بیماران بیشتر از حدی است كه از عهده تیم شما بر آید درخواست كمك بیشتر كنید . قبل از تماس با بیمار و دسته بندی بیماران ،‌كمك اضافی را درخواست كنید .كمتر انتظار می رود كه پس از شروع مراقبت از بیمار ، درخواست كمك اضافی كنید .
[ پنجشنبه 20 مرداد 1390 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ امید حسین زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

توضیح آرم فوریتهای پزشكی (یا ستاره حیات)

شكل چسب ستاره، نشانه پانسمان و نماد پرستاری است.
شكل عصا، نشانه عصای بقراط حكیم می باشد كه پدر علم طب است.
شكل مار، نشانه داروشناسی است.

تلفیق این 3 مورد كه تشكیل ستاره حیات را می دهند اهمیت حیطه و گستردگی وظایف یك تكنسین اورژانس را به خوبی بیان می كند.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ

-_ !News _-

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic