فارغ التحصیلان فوریت های پزشکی ورودی 88 قزوین توضیح آرم فوریتهای پزشكی (یا ستاره حیات) شكل چسب ستاره، نشانه پانسمان و نماد پرستاری است. شكل عصا، نشانه عصای بقراط حكیم می باشد كه پدر علم طب است. شكل مار، نشانه داروشناسی است. تلفیق این 3 مورد كه تشكیل ستاره حیات را می دهند اهمیت حیطه و گستردگی وظایف یك تكنسین اورژانس را به خوبی بیان می كند. http://ems-qums.mihanblog.com 2020-09-27T15:37:35+01:00 text/html 2013-02-08T09:04:54+01:00 ems-qums.mihanblog.com مجید احمدی مسابقه عکاسی و خاطره نویسی در فوریتهای پزشکی http://ems-qums.mihanblog.com/post/288 <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=Tahoma>اولین دوره مسابقه عکاسی و خاطره نویسی با موضوعات خدمات و امداد رسانی اورژانس 115 در حوادث و خاطرات پرسنل فوریتهای پزشکی برگزار می گردد.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2012-09-20T08:40:58+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده سکسکه ی ماشین http://ems-qums.mihanblog.com/post/286 <P>تا حالا دیدین خودرو (چه سنگین و چه سبک) سکسکه داشته باشه ؟</P><A title="" href="http://uploadkon.ir/?file=video-2012-09-14-21-51-36.mp4" target=""> <P>دانلود فیلم</P></A> text/html 2012-09-20T07:47:29+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده معنی Qums http://ems-qums.mihanblog.com/post/285 <FONT face=Calibri><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=Calibri><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>Qums</SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> مخفف کلمه ی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><FONT face=Calibri><SPAN>&nbsp;</SPAN>Qazvin university of medical sciences </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>می باشد که معنی آن دانشگاه علوم پزشکی قزوین است و آن را با دانشگاه علوم پزشکی قم اشتباه نگیرید که مخفف آن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><FONT face="B Titr">Muq</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>است . </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.qums.ac.ir/">http://www.qums.ac.ir/</A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مخفف دانشگاه علوم پزشکی قزوین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>Qums&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>سایت دانشگاه علوم پزشکی قم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.muq.ac.ir/">http://www.muq.ac.ir/</A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مخفف دانشگاه علوم پزشکی قم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Muq</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://mdki.net46.net/images/c81c83c4bd0b.jpg"></P></SPAN></FONT> text/html 2012-09-08T23:42:37+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده چپ کردن یک دستگاه اتوبوس http://ems-qums.mihanblog.com/post/283 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://sardasht.umsu.ac.ir/images/stories/pic/otobos%20vasgon.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>چپ کردن یک دستگاه اتوبوس کاروان راهیان نور که برای بازدید از مناطق عملیاتی و جنگی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در مرز کیله (مرز ایران و عراق در شهرستان سردشت آذربایجان غربی) آمده بودند . منجر به زخمی شدن حدودا&nbsp;25 نفر شد که از این&nbsp;25 نفر&nbsp;3 نفر جهت بهبود بهتر و آسیب کمتر به بیمارستان های ارومیه اعزام شدند . راننده و همراهان علت این واقعه را نداشتن و از کار افتادن ترمز ماشین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تلقی کردند .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-08-23T20:01:06+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده غذاهای اورژانسی برای بچه های فوریت http://ems-qums.mihanblog.com/post/282 <P align=center><IMG style="WIDTH: 524px; HEIGHT: 412px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://img4up.com/up2/09203991012147854483.jpg" width=1830 height=1801></P> text/html 2012-08-19T04:55:25+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده عید سعید فطر http://ems-qums.mihanblog.com/post/281 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 26pt" lang=FA>عید سعید فطر بر همه علی الخصوص تکنسین فوریت های پزشکی مبارک باد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-08-13T20:38:18+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده خستگی http://ems-qums.mihanblog.com/post/280 <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><A name=77></A><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2" lang=FA><A href="http://clinicalmedicine.blogfa.com/post-77.aspx"><SPAN style="COLOR: #c0504d; TEXT-DECORATION: none; mso-themecolor: accent2; text-underline: none">خستگی</SPAN></A> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>خستگی یکی از علایم شایع تظاهر کننده در حیطه مراقبت‌های اولیه است که بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی اثرات منفی می‌گذارد. تشخیص‌های افتراقی خستگی عبارت‌اند از: مسایل مرتبط با سبک زندگی، شرایط جسمی، اختلالات ذهنی و عوارض جانبی درمان. می‌توان خستگی را تحت عنوان فیزیولوژیک، ثانویه به سایر بیماری‌های طبی، یا مزمن طبقه‌بندی کرد. در شرح‌حال و معاینه باید بر شناسایی علل ثانویه شایع (مثلا داروها، کم‌خونی، بارداری) و مشکلات تهدیدکننده حیات نظیر سرطان تاکید شود. نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی فقط در 5 از بیماران روند درمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر نتایج اولیه طبیعی بود،‌ تکرار آزمون‌ها به‌طور کلی توصیه نمی‌شود. درمان تمامی انواع خستگی باید شامل یک برنامه‌ریزی ساختارمند برای فعالیت فیزیکی منظم باشد که شامل ورزش‌های کششی و هوازی، نظیر پیاده‌روی است. کافئین و مدافینیل (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Roya'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">modafinile</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) ممکن است برای مواقعی که بیمار نیاز به هوشیاری دارد مفید باشد. چرت زدن (خواب نیمروز) برای تقویت عملکرد به اثبات رسیده است. مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین نظیر فلوکستین، پاروکستین یا سرترالین ممکن است در بیماران دچار افسردگی سبب افزایش انرژی شوند. بیماران مبتلا به خستگی مزمن ممکن است به رفتار درمانی شناختی پاسخ دهند. برای درمان اثربخش در درازمدت ویزیت‌های پیگیری منظم و برنامه‌ریزی شده به‌جای ملاقات‌های فوری و منفرد توصیه می‌شود...</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><A title="" href="http://www.4shared.com/office/RkfTPwhr/_online.html" target=_blank> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دانلود ادامه مطلب</SPAN></P></A></SPAN> text/html 2012-08-13T20:31:19+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده قلیان http://ems-qums.mihanblog.com/post/279 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://clinicalmedicine.blogfa.com/post-757.aspx"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 16pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; text-underline: none" lang=FA>مصرف قلیان در جوانان</SPAN></B></A><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #c0504d; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 7.5pt 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>مصرف تنباکو سالانه مسئول 440,000 مورد مرگ‌ و 6/5 میلیون سال از دست ‌رفته بالقوه از عمر ساکنین ایالات متحده است. هر چند که مصرف دخانیات با ایجاد بیماری‌های شرایین کرونر، سکته مغزی و بیماری‌های ریوی ارتباط علیتی دارد اما بسیاری از افراد به دلیل ماهیت اعتیاد‌آور نیکوتین همچنان به مصرف دخانیات ادامه می‌دهند. هر چند که تصور عمومی این است که مصرف قلیان زیان کمتری نسبت به سیگار کشیدن دارد اما شواهد نشان می‌دهند که قلیان هم مواد مضر و احتمال اعتیادآوری مشابهی با سیگار دارد...</SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><A title="" href="http://www.4shared.com/office/lgb9pARk/Ghelyan.html" target=_blank> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 7.5pt 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Roya'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>دانلود ادامه مطلب</SPAN></P></A></SPAN></SPAN> text/html 2012-08-12T17:47:13+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده کمک استان آذربایجان غربی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی http://ems-qums.mihanblog.com/post/278 <FONT size=5><A title="" href="http://www.4shared.com/video/m5vt2FMK/Azarbayjan_2.html" target=_blank><FONT size=5>دانلود فایل</FONT></A></FONT> text/html 2012-08-12T13:13:52+01:00 ems-qums.mihanblog.com امید حسین زاده گزارش تصویری/ زلزله آذربایجان و روستاهای حومه . http://ems-qums.mihanblog.com/post/273 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=right><FONT size=5>گزارش تصویری/ زلزله آذربایجان و روستاهای حومه .</FONT></P> <P align=right><A title="" href="http://www.4shared.com/zip/b36_csJh/zelzele_haris_va_varzeghan_va_.html" target=_blank><FONT size=4>دانلود فایل عکس ها</FONT></A></P>